<center> Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.slupek.webd.pl/1G/index.php">http://www.slupek.webd.pl/1G/index.php</a> </center>